Magyar Fesztivál Szövetség

A Magyar Fesztivál Szövetséget 2002. szeptember 24-én hívta életre 31 szervezet 70 magyarországi fesztivál képviseletében, amely a másfél év alatt megháromszorozta tagjai és tagfesztiváljai létszámát.

alapítás legfőbb okai a következők voltak:
• Magyarországon már évente több mint 1200 fesztivált szerveznek
• ezeken a fesztiválokon közel 10 millió ember fordul meg évente
• szervezésben közel 200.000 kulturális „munkás” vesz részt
• a fesztiválpiac által generált turisztikai, vendéglátó-ipari és kereskedelmi forgalom konzervatív becslések szerint is 50-60 milliárd forint évente
• ennek a szektornak 2002. szeptember 24-én lett először szakmai és érdekképviseleti szövetsége.

A Magyar Fesztivál Szövetség olyan szakmai, segítő, szolgáltató és érdekvédelmi szervezet, amely a magyarországi fesztiválok szervezőinek kíván segítséget nyújtani az általuk létrehozott esemény színvonalának folyamatos emelésében, nemzetközi színvonalú működtetésében, az európai kulturális rendszerbe való beilleszkedésben és szakmai érdek-érvényesítésben.
A magas színvonalú fesztiválszervezés által segíteni kívánja a fesztiválokat befogadó településeken a kulturális turizmus fejlődését. A szövetség megalakulásakor a következő célokat, feladatokat tűzte ki maga elé, amelyeknek megvalósításán folyamatosan dolgozik:
- akkreditációs és minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, monitoring
- kapcsolattartás szakmai, társadalmi és politikai szervezetekkel
- tagozatok (tematikus, regionális) kialakítása
- a fesztiválok közötti közvetlen nemzetközi kapcsolatok kiépítése, segítségnyújtás tagjainak külkapcsolataik fejlesztéséhez
- kapcsolattartás külföldi szövetségekkel, képviselet nemzetközi fórumokon
- lobby tevékenység a szövetség és a szövetség tagjai számára
- folyamatos szakmai információszolgáltatás
- hírlevél
- szakmai oktatás, továbbképzés, kiállítás, konferenciák, workshopok
- szponzorszervezés és fundraising
- fesztiválszovetseg.hu – közös információs Internet oldal
- pályázati lehetőségek felkutatása, pályázati tanácsadás
- internetes adatbázis-rendszer létrehozása és működtetése

 

Magyar Fesztivál Szövetség
elnök: Márta István
alelnökök: Elekes Zoltán, Borsa Kata
Az elnökség tagjai: Herczeg Tamás, Sülyi Péter, Szigetvári József, Zilai Zoltán

A fesztivál támogatói
A fesztivál mecénása
A fesztivál szervezője
A fesztivál kiemelt támogatóiBethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
A fesztivál főtámogatói
A fesztivál gyémánt fokozatú támogatói
 
A fesztivál arany fokozatú támogatói
A fesztivál ezüst fokozatú támogatói

 
A fesztivál támogatói

A fesztivál médiatámogatói